header

Waar gaat de opbrengst naartoe?

In Nederland lijden ruim 270.000 mensen aan dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is. Als we nu niets doen, zal dit aantal stijgen naar een half miljoen mensen in 2050. Dementie heeft een enorme impact op de mensen die het treft. Helaas is er nog steeds geen genezing mogelijk. Meer onderzoek is hard nodig en dat kost geld. 

2bike4alzheimer wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland. Met 2bike4alzheimer vragen wij aandacht voor dementie en zamelen we geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte. De donaties die aan de deelnemende teams worden gedaan, komen direct ten goede aan het door 2bike4alzheimer gekozen wetenschappelijke onderzoek. Ons streven is om dit jaar een bedrag van € 150.000 in te zamelen met 2bike4alzheimer. Informatie over het gekozen onderzoek volgt zo snel mogelijk. 


 .

Sponsoren