Waar gaat de opbrengst naartoe?

2bike4alzheimer wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland. Met 2bike4alzheimer vragen wij aandacht voor dementie en zamelen we geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte. De donaties die aan de deelnemende teams worden gedaan, komen direct ten goede aan het door 2bike4alzheimer gekozen wetenschappelijke onderzoek. Ons streven is om dit jaar een bedrag van € 100.000 in te zamelen voor onderzoek naar depressie en risico op dementie. 

Een groot deel van de mensen met dementie heeft ook last van een depressie. En mensen met een depressie op latere leeftijd hebben een groter risico op dementie. Depressie en dementie lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om dit verband nader te bekijken, gebruiken de onderzoekers de gegeven van een grote IJslandse studie onder 4.500 ouderen die gemiddeld 9 jaar zijn gevolgd. Deze gegeven worden gebruikt om te kijken naar de gevolgen van een depressie. Hoe verhoogd dit het risico op dementie? Hebben ze een gezamenlijke oorzaak? Kan schade aan hersenvaten bijvoorbeeld eerst resulteren in depressie en later ook dementie veroorzaken. Of komt het vaker voor dat stresshormonen die vrijkomen bij een depressie, schadelijk zijn voor de hersenen en zo het risico op dementie vergroten. Met deze studie weten we meer over depressie en dementie. Wat is het verband? Hoe herkennen we mensen met een depressie en een extra risico op dementie? En wanneer is een depressie juist een eerste symptoom van een aanwezige dementie? Met het antwoord op deze vragen kunnen we hopelijk werken aan betere preventie van dementie en tijdige behandeling van dementie en depressie.

 


 .

Sponsoren